tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 19.00

Lekstund KULPS!

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På Lekstunden lär vi oss äldre och nyare grupplekar och leker dem tillsammans med hela klassen. Exempelvis lekarna Bro bro brella, Telegrafmördaren och Vatten i skon kommer att bli bekanta. Längd ca 45 min.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis.
Bokningar

KULPS!–besök kan bokas på nummer 050 590 0137 eller via e-postadressen lelumuseo[a]hevosenkenka.fi gärna två veckor i förväg.

Åldersrekommendation
1.-2.-åk
Längd
45 min

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!