tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 19.00

Lekar och leksaker -KULPS! -guidning

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

Har du någon gång undrat hurudana lekar din far och mor lekte som barn? Eller på hurudana leksaker mormor och farfar hade, eller mormors mormor och farfars farfar? På denna tur kan du bekanta dig med forna års leksaker och barndom. På guidningen kommer eleverna att kunna röra vid och prova på leksaker från olika decennier. På guidningen funderar vi även på skillnader och likheter på barndomen förr jämfört med vad eleverna upplever nu. Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar med uppgifter på egen hand, och så byts de om. Längd 1h.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
1.-6.-åk
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!