tor 08.08.2019 09.00 - fre 04.06.2021 09.00

Lekar och leksaker -KULPS! -besök

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

På besöket betraktar vi hemmet från många olika synvinklar, nära och fjärran. Besöken inkluderar en Hemlekens världar -guidning och en Bekymmerlösa hemmet -verkstad. Grupper på över 15 barn delas i två så att halva gruppen är på guidning medan den andra halvan är på verkstad, och sedan byter de platser. Hela besöket tar 1,5 h.

I guidningen Hemlekens världar leder ledtrådsföremålen klassen till att bekanta sig med hemlekens olika världar nära och fjärran. Under guidningen bekantar vi oss med specialutställningen Inflyttningsfest - hemlekar och lekhem. Under guidningen betraktar vi hemmet från många olika synvinklar och ser hur hemlekens redskap har förändrats under tidernas lopp, fast lekens idé har förblivit sig lik. 45 min.

I verkstaden Bekymmerlösa hemmet seglar vi över till andra sidan av Atlanten! Det ena alternativet i verkstaden är att pyssla mexikanska bekymmerdockor. På kvällen viskar du dina bekymmer åt dockan och den löser dina bekymmer under natten. Alternativt kan man pyssla en drömfångare som fångar upp onda drömmar. De är ursprungligen tillverkade av Nordamerikas ursprungsbefolkning. 45 min.

Maximigruppstorleken är 30 barn.

Pris
Gratis
Bokningar

Vi mottagar bokningar tis-fre fr.o.m. klockan 9. Boka gärna åtminstone 2 veckor i förväg. Bokningar: tel. 0505900137 eller lelumuseo[a]hevosenkenka.fi.

Åldersrekommendation
1.-6.-åk
Längd
1,5 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!