tor 08.08.2019 09.00 - lör 05.06.2021 19.00

Lekarnas och leksakernas historia KULPS! -vandring

Finlands Leksaksmuseum Hevosenkenkä - Utställningscentret WeeGee Flitarvägen 5

 

På guidningen Leksakernas och lekarnas historia bekantar vi oss med Leksaksmuseum Hevosenkenkäs grundutställning Ett skepp kommer lastat med leksaker. Under guidningen funderar vi tillsammans kring hur leksaker, lekar och barnens liv har ändrat under årtiondena från 1800-talet till nutiden. Vi går igenom de senaste hundra åren av Finlands historia sett från barnens och barndomens synvinkel. Eleverna kommer att kunna röra vid och prova på leksaker från olika decennier. På guidningen funderar vi även på skillnader och likheter på barndomen förr jämfört med vad eleverna upplever nu.

Guidningen passar särskilt väl med i historieundervisningen för årskurs 8, men den passar utmärkt även för årskurserna 7 och 9. Grupper på över 15 barn delas i två, så att hälften guidas medan andra hälften arbetar med uppgifter på egen hand, och så byts de om. Längd 1h.

Maximigruppstorlek 30 barn. Bokningar tis-fre fr.o.m. kl. 9. Boka gärna minst 2 veckor på förhand.

Pris
Gratis.
Bokningar

KULPS! -besöket kan reserveras per telefon 050-5900137 eller per epost lelumuseo[a]hevosenkenka.fi helst två veckor i förhand.

Åldersrekommendation
7-9 åk
Längd
1 h

För lärare och fostrare

KULPS!-kategori:
KULPS!-kulturstigen är ett redskap för kulturpedagogik i Esbos grundskolor. Kulturstigen har två typer av objekt. Upplev en gång per läsår – bland dessa objekt kan gruppen välja ett gratis besök under läsåret. Kom så ofta du vill – dessa objekt kan grupperna besöka gratis utan begränsningar. I samband med beteckningen KULPS! anges de årskurser som har objekt inom KULPS!