Den världsberömde japanska konstnären Tatsuo Miyajimas utställning Sky of Time är en fortsättning på EMMAs och Saastamoinenstiftelsens nya samarbetsform, vars mål är att årligen beställa ett verk till museets samling av en intressant och aktuell nutidskonstnär. Verket planeras platsspecifikt för EMMAs utrymmen och runt om det hela byggs en kuraterad utställningshelhet av konstnärens aktuella produktion.