ti 01.01.2019 17.30 - ti 31.12.2019

KULPS! för Esboskolor

EMMA - Esbo moderna konstmuseum -

EMMAs KULPS! ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift.

Se uppgifterna.

Hinta
0€ / grupp
Kesto
Duration: 1h

Opettajille ja kasvattajille

KULPS!-kategoria:
KULPS!-kulttuuripolku on Espoon peruskoulujen kulttuurikasvatuksen väline. Kulttuuripolulla on kahdenlaisia kohteita. Kerran lukuvuodessa -kohteista ryhmä voi valita yhden maksuttomasti lukuvuoden aikana. Mielin määrin -kohteita ryhmät voivat hyödyntää maksutta ilman rajoituksia. KULPS!-merkinnän yhteyteen on merkitty ne luokka-asteet, joille kohde on KULPS!:ia.