ke 11.11.2020 09.30 - 10.40

DOKKINO 2020: Ympäristö ja me (alakoulusarja)

Sellosali - Soittoniekanaukio 1 A


Ke 11.11. klo 9.30 (alakoulusarja)

DOKKINO on valtakunnallinen, DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä dokumenttielokuva- ja mediakasvatuskiertue, joka tutustuttaa 10–16-vuotiaat katsojat heille suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. Vuosien saatossa DOKKINOSTA on kasvanut Euroopan suurin valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma.

DOKKINO tarjoaa persoonallisesti toteutettuja luovia dokumenttielokuvia, joiden aiheet koskevat nuoria ja heidän elämäänsä antaen samaistumisen kohteita ympäri maailmaa. Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa: alakoululaisille (4.–6.-luokka) ja yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa, joiden elokuvat on valittu ikäryhmien kehitys huomioon ottaen. Alakoulunäytöksessä esitetään kaikki alakoulusarjan elokuvat. Esitettävät elokuvat voi katsoa täältä: https://dokkino.fi/ohjelmisto/elokuvat/

Elokuvasarjat koostuvat lyhyistä dokumenttielokuvista, jotka ovat tekstitetty suomeksi. DOKKINO-sarjoihin on valittu laadukkaita, kansainvälisiä dokumenttielokuvia, joita ei ole mahdollista nähdä muualla Suomessa. Elokuvien teemojen käsittelyn helpottamiseksi on tuotettu kattava opetusmateriaalipaketti, joka on vapaasti oppilaiden ja opettajien hyödynnettävissä.

Vuoden 2020 DOKKINO-ohjelmisto – Ympäristö ja Me

Ympäristöön liittyvät kysymykset nousevat yhä useammin medioiden uutisaiheiksi ja herättelevät pohtimaan maailmaan tilaa sukupolvien yli. Oli kyse sitten ympäristön saastumisesta, lajien kadosta tai ravinnosta, keskustelu käy paikoin hyvin monitahoisena. Vuoden 2020 teema Ympäristö ja me antaa esimerkkejä erilaisista ympäristöistä asua ja toimia, ja herättelee pohtimaan niin maailman tilaa, omaa suhdetta luontoon kuin ihmisen ja eläimen välisiä kohtaamisia.

Uudessa ohjelmistossa tutustutaan lasten ja nuorten omiin ajatuksiin, tunteisiin ja mielipiteisiin teeman ympäriltä. Teeman myötä nuoret katsojat voivat huomata, että ympäristöasiat koskettavat meitä kaikkia ja asuinympäristöstä riippumatta kaikilla on unelmia ja keinoja vaikuttaa itselle tärkeisiin asioihin.

Kesäiselle Saimaalle sijoittuva, visuaalisesti lumoava Emikan kesä käsittelee luontosuhdetta nuoren silmin ja sanoin ihailtavan herkästi ja helposti lähestyttävästi. Maan lapset esittelee alkuperäiskansaan kuuluvan Jorgen arkea Amazonin sademetsässä Perussa. Ajatuksia ravisteleva Nuoret metsällä pureutuu puolestaan ajankohtaiseen aiheeseen lihankulutuksesta ja metsästyksestä sekä aiheista heränneisiin eettisiin kysymyksiin veljesten Jornin ja Thiesin silmin tarkasteltuna. 

Elokuvat herättelevät pohtimaan omaa lähiympäristöään; minkälaisissa ympäristöissä elämme, miten toimimme ympäröivässä tilassa ja miten huomioimme toimissamme myös muut ihmiset. Elokuvat toimivat lisäksi hyvänä empatiakasvatuksena, antaen nuorille tilaa asettua toisen asemaan ja pohtia hyvän elämän lähtökohtia. Elokuvat ja niihin liittyvät opetusmateriaalitehtävät rohkaisevat lapsia ja nuoria ilmaisemaan oman mielipiteensä sekä tarttumaan toimeen itselle tärkeiden asioiden puolesta.

Näytöksen kesto on noin 70 min alkupuheineen.

Esitykseen on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen osoitteessa: 
https://www.lyyti.fi/reg/DOKKINOnaytokset_Espoo_2020_6917

Lisätietoja dokkino@docpoint.info ja www.dokkino.fi

Tapahtumapaikka
Sellosali