ti 03.03.2020 11.00 - ti 01.01.2030

"Kasvokkain" kokoelmanäyttely - "Ansikte mot ansikte" – samlingsutställning - The Helinä Rautavaara Collection Exhibition

Helinä Rautavaaran Museo - Siltakatu 11

”Mulla oli aina tarve mennä sisälle joukkoon ja mukaan, se on minusta aivan luonnollista. Siitä syystä olen erilainen kuin muut tutkijat, että en mä tutki, mä elän siellä mukana”.

Toimittaja ja psykologian maisteri Helinä Rautavaara (1928-1998) matkusti ensin Euroopassa ja sitten yhä laajenevissa kulttuuripiireissä kauempana maailmalla. Hän halusi nähdä, kokea ja ymmärtää. Uteliaisuus ja halu seurata omaa intohimoaan liittävät hänet varhaisten naispuolisten tutkimusmatkailijoiden joukkoon. Myös he liikkuivat maailmalla yksin ja kevyin kantamuksin.

Rautavaara nauhoitti, kuvasi, kirjoitti ja toi matkoilta mukanaan esineitä, joista kasvoi museokokoelma. Nämä esineet, niihin liittyvät tarinat ja Ruusulankadun kansainväliset sunnuntaisalongit aseinaan Rautavaara taisteli sodan jälkeistä harmautta vastaan. Rautavaara jätti perinnökseen kymmeniä tuhansia kuvia, satoja tunteja haastatteluja ja kymmeniä tunteja kaitafilmiä. Kokoelma sisältää yli 3000 esinettä ja Suomen laajimman länsiafrikkalaisten esineiden kokoelman.

Museon uusissa tiloissa Entressessä esillä oleva kokoelmanäyttely näyttää, miten Rautavaaran kokoelma on tullut osaksi muuttuvaa suomalaista perintöä. Kokoelmanäyttely elää ja kasvaa uusien tarinoiden ja tulkintojen kerrostamana.

 

 

"Jag hade alltid ett behov av att sälla mig till gruppen och det föll sig helt naturligt. Därför skiljer jag mig från andra forskare – jag forskar egentligen inte, utan är en medlevare. “

Helinä Rautavaara (1928–1998) började först resa inom Europa för att sedan söka sig vidare till alltmer fjärran kultursfärer. Hon ville se, uppleva och förstå. Nyfikenheten och strävan att följa sin passion band henne samman med tidiga kvinnliga upptäcktsresande. Även de färdades ofta på egen hand med lätt bagage. Rautavaara bandade, fotograferade och skrev. Från sina resor bar hon med sig allehanda föremål, som med tiden kom att bli en betydande museisamling. Med stöd av de här föremålen, berättelserna bakom dem och sina internationella söndagssalonger vid Rosavillagatan, bekämpade Helena Rautavaara den efterkrigstida grå tristessen.

Föremålen som Rautavaara under årens lopp hade med sig från världens olika hörn har införlivats som en del av vårt i förändring stadda finländska arv. Samlingsutställningen lever och växer tack vare nya berättelser och tolkningar. ”Den sanna friden föds endast i människors hjärtan. En återblick på mänsklighetens historia visar att endast i samhällen där man lyckats förstå varandra och sina medmänskors känslor, kan en djup inte frid uppnås. Brist på förståelse föder rädslor och fördomar som leder till konflikter.” Senegalesiska författare och journalist Alioune Diop, 1966. Helinä Rautavaaars privata bibliotek).

 

“I always needed to be part of the group, to belong. To me that was absolutely necessary. That sets me apart from other researchers. I don’t study, I live their lives.”

Helinä Rautavaara (1928–1998), travelled first in Europe, then further afield into more distant cultures. Her desire was to see, experience and to understand. Curiosity and the wish to let her passionate interest take the lead link her to other earlier female explorers link her to other earlier female explorers. They too travelled light and alone to see the world. Rautavaara taped, photographed and wrote. From her travels she brought home artefacts, little by little building a collection worthy of a museum. Armed with these artefacts, the stories behind them, and the international Sunday Salons she held at her home in Ruusulankatu in Helsinki, she fought the greyness of the post-war years.

The artefacts that Helinä Rautavaara brought home from her travels have now become part of the ever-changing heritage of Finland. The Helinä Rautavaara Collection Exhibition continues to live and grow with new stories and interpretations. 

“True peace can only be reached in people’s hearts. In the history of humanity, the communities that have managed to understand others and their emotions deeply are those that have experienced profound peace. Lack of comprehension causes fear, prejudice and can lead to conflict.” (Alioune Diop, Senegalese write and editor, 1966. Helinä Rautavaara’s private library). 

 

Tapahtumapaikka
Helinä Rautavaaran museo