la 11.01.2014 11.00 - su 03.02.2030 17.00

Kosketus: Saastamoisen säätiön kokoelmanäyttely

EMMA - Espoon modernin taiteen museo, Näyttelykeskus WeeGee -

Saastamoisen Säätiön taidekokoelma on ollut pysyvästi esillä EMMAssa vuodesta 2006 lähtien ja esillä on satoja teoksia suomalaisilta sekä kansainvälisiltä taiteilijoilta aina 1900-luvun alkupuolelta nykypäivään. Vuosina 2014-2015 kolmessa osassa uudistunut kokoelmanäyttely on suurin näyttelyuudistus EMMAn 10-vuotisessa historiassa.

Kokoelmanäyttelyn teemaksi valittiin ihmisyys, joka kohosi luontevasti kokoelmasta, ja näyttely sai nimekseen Kosketus. Viime vuosikymmenien aikana ihminen, identiteetti, kehollisuus ja vuorovaikutus ympäröivän maailman kanssa ovat olleet nykytaiteessa paljon käsiteltyjä aiheita. Näyttelyn teokset antavat näkökulmia siihen, mitä on olla ihminen. Ihmisyyttä ja ihmisenä olemista voi pohtia taideteoksen äärellä, vuorovaikutuksessa teoksen kanssa.

Näyttelyn ensimmäinen osa, Ihminen, tila ja kohtaaminen, käsittelee taiteen kokemuksellisuutta ja vuorovaikutteisuutta keskittyen taiteen kohtaamiseen eli kommunikointiin teoksen ja vastaanottajan välillä. Teoksen äärellä taiteilijan luoma todellisuus ja katsojan oma todellisuus kohtaavat. Läsnäolo ja ihmisyyden kokemus syntyvät tässä erityisessä vuorovaikutuksellisessa tilanteessa.

Näyttelyn toisessa osassa, Ihminen, identiteetti ja keho, pureudutaan ihmisyyden peruskysymyksiin. Tässä osassa tarkastellaan kuvataiteen tapoja esittää identiteettiä, kehollisuutta sekä ihmisen suhdetta historiaan ja muistoihin. Huomio kiinnittyy myös siihen, miten kulttuurimme kasvava kuvavyöry vaikuttaa taiteilijoiden tapaan esittää ihmistä, kehoa ja identiteettiä. Toinen vaihe ilmentää taiteen erilaisia mahdollisuuksia laajentaa ja kyseenalaistaa ihmisyyden käsitettä myyttien ja surrealististen sävyjen avulla.

Näyttelyn kolmannessa osassa, Ihminen ja valta, korostuu ajatus ihmisestä sosiaalisena ja hierarkkisena toimijana osana yhteisöä, yhteiskuntaa, globaaleja valtarakenteita ja ekosysteemiä. Teemoina nousevat esiin valtasuhteet ja vallan mekanismit, mutta myös arvot, moraalikäsitykset ja uskomukset, jotka määrittävät yksilön toimintamalleja ja asemaa suhteessa toisiin ihmisiin, muihin elollisiin ja osana luonnon järjestelmää.

Suurin osa teoksista on ensimmäistä kertaa esillä, mutta mukana on myös aiemmin nähtyjä yleisön suosikkeja vanhasta esillepanosta. Esimerkiksi Antony Gormleyn Two Times ja Tony Craggin Sugarcrop ovat jälleen mukana uudessa ripustuksessa. Kokoelmanäyttelyn taiteilijoina ovat mm. Ville Andersson, HC Berg, Tacita Dean, Hannaleena Heiska, IC-98, Ulla Jokisalo, Pekka Jylhä, Elina Merenmies, Annette Messager, Sarah Morris, Jussi Niva, Julian Opie, Jaume Plensa, Aurora Reinhard, Nina Roos, Janne Räisänen, Mari Sunna, Anna Tuori, ja Marianna Uutinen.

Näyttelyn kuraattoreina ovat Pilvi Kalhama, Päivi Karttunen ja Henna Paunu.

Hinta
Aikuiset 12 €
Alle 18- ja yli 70-vuotiaat ilmaiseksi.
Alennusryhmät 10 €
Sisäänpääsy myös Museokortilla, Kaikukortilla ja Helsinki-kortilla.
Ilmaisilta joka perjantai klo 17-19.

WeeGee-lippu oikeuttaa sisäänpääsyyn kaikkiin Näyttelykeskus WeeGeen museoihin.