Kuka auttaa kulttuuriympäristöasioissa?

Body

Kaupunginmuseon asiantuntijat auttavat viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä kulttuuriympäristöön, rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä resurssiensa mukaan.

Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöön liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät on määritelty alueellisen vastuumuseon kanssa tehdyssä sopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti kaupunginmuseo hoitaa kulttuuriympäristön ja rakennusperintöön liittyviä asiantuntijatehtäviä toimialueellaan. Museovirasto puolestaan valvoo valtion, yliopiston ja kirkollisten rakennusten suojelua ja niiden korjauksia. Museovirasto vastaa myös rakennusperinnön suojelusta annetulla lailla suojeltujen rakennusten vaalimistyöstä.

Tiedustelut

Intendentti Tryggve Gestrin 050 5666 105
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus

Intendentti Jyri Vilja 050 4644 816
kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus

Intendentti, arkkitehti Marja Sahlberg 043 8247331
kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus, restauroinnin ohjaus

intendentti Eetu Sorvali 040 485 5262
kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@espoo.fi