Thu 05.11.2020 09.30 - 10.00

Wasa Teater: Det osynliga barnet

Vindängen - Vindgränden 6
En dockteaterföreställning om Ninni som har blivit osynlig efter att hon behandlats illa. Muminfamiljens omsorg gör att hon sakta börjar synas igen. En föreställning om utanförskap och om att bli sedd.
Text: Tove Jansson
Dramatisering: Mikaela Hasán, Pelle Heikkilä
Regi: Agneta Lindroos
I rollerna: Susanne Marins

Föreställningen är en del av Svenska Veckan och bekostas av Svenska Folktinget.
www.svenskaveckan.fi
Venue
Vindängensalen
Price
Fritt inträde men obligatoriska bokningar.

For teachers and educators

Price for groups:

Fritt inträde, obligatoriska bokningar.