Tue 01.01.2019 17.30 - Tue 31.12.2019

KULPS! för Esboskolor

EMMA - Esbo moderna konstmuseum -

EMMAs KULPS! ”Konsten är för mig” är en guidning som är planerad utgående från den nationella läroplanen för den grundläggande utbildningen. Med guidningen genom EMMAs utställning kommer konsten närmare skolelevernas egen värld. Museer och museibesök blir en naturligare del av de ungas vardag.

Temat är samma för varje årskurs, men uppgifterna och innehållet varierar. Programmet består av en förhandsuppgift, en museirunda och en fortsättningsuppgift.

Se uppgifterna.

Price
0€ / grupp
Duration
Duration: 1h

For teachers and educators

KULPS!-category:
KULPS! is a tool for cultural education in Espoo’s schools. School groups can attend the cultural path free of charge once during the spring term and once during the autumn term – according to the KULPS!-grades.