Kulttuuriympäristö

Body

Kulttuuriympäristö

Espoon kulttuuriympäristöjen tutkimus, arvottaminen ja vaaliminen on kaupunginmuseon keskeinen viranomaistehtävä.  Museo tuottaa kulttuuriympäristöjä koskevaa perustietoa sekä osallistuu asiantuntijana kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin.

Kulttuuriympäristöön kuuluvat arkeologinen perintö, rakennetut ympäristöt ja perinnemaisemat. Kulttuuriympäristön arvo perustuu sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen. Arvokas kulttuuriympäristö ilmentää kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia.

Haluatko pitää lähiympäristöstäsi huolta?
Tervetuloa Adoptoi monumentti -infotilaisuuteen Espoon kaupunginmuseo KAMUun
Tilaisuus järjestetään WeeGee-talolla Tapiolassa.

Asioitko Espoon kaupunginmuseossa? Anna palautetta meille.