Opastukset alakouluille

Body

Varaukset

Ti–su klo 11–17 p. 09 816 57052. Varaukset viimeistään viikkoa aiemmin. Etukäteen varanneita ryhmiä otetaan vastaan klo 9 lähtien. Opastukset ovat maksuttomia varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisryhmille. Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti. Varatessasi opastuksen, kerrothan ryhmäsi koon, oppilaiden iän, päiväkodin tai koulun nimen ja ryhmän vetäjän yhteystiedot. Huomioimme mielellämme ryhmien erityistarpeet, kerrothan niistä varatessasi!

 

Opastukset ja työpajat Kaikki ja ei mitään: Arkkitehdit Kaija + Heikki Siren -näyttelyyn (23.10.2020-9.1.2022)

ARKKITEHTI MENI METSÄÄN, 60 MIN

Opastuksella tutustutaan aikakauteen, jolloin ihmiset muuttivat ensimmäistä kertaa rivitaloihin luonnon lähelle, olohuone keksittiin ja kouluista tehtiin valoisia ja monikäyttöisiä. Suomen ensimmäiset lähiöt rakennettiin Tapiolan metsiin, jonne Kaija ja Heikki Sirenkin suunnittelivat uudenaikaisia rivitaloja. Oppilaiden arki ja tuttu ympäristö toimivat pohjana rakennetun ympäristön laatuun ja arkkitehtuurin perusteisiin tutustumisessa. Erilaisten kuvien ja tilojen tutkiminen harjaannuttaa monilukutaitoa, sekä ympäristön muutosten ja oman toiminnan vaikutusten huomaamista. Suositellaan: Alakoulu (3.-6. lk).

Opastus voidaan painottaa sopimaan erityisen hyvin matematiikan, kuvataiteen tai ympäristöopin tunnille. 

OPASTUS + TYÖPAJA, 75-90 MIN

Opastus sisältää aina vuorovaikutusta oppaan ja ryhmän jäsenten kesken sekä pieniä yksilö-, pienryhmä- tai ryhmätehtäviä.  Opastukseen voidaan myös liittää ryhmän toiveiden mukaan jokin seuraavista pajoista, jolloin opastuksen kesto on pidempi: 

TERVEISIÄ ESPOOSTA -POSTIKORTTITYÖPAJA

Kuvataidetta ja ympäristöoppia yhdistelevässä yksilöpajassa tutkitaan lähimaisemaa ja tehdään omat Espoo-kortit. 

OMAN ELÄMÄNSÄ ARKKITEHTI -PAJA

Matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistelevässä pajassa suunnitellaan asunto joko pienryhmässä tai yksin piirtäen. 

ASUNTONÄKÖKULMIA

Monilukutaitoa harjaannuttavassa, hyvään asumiseen keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950-60-luvun asuntojen toimivuuteen lasten, aikuisten ja arkkitehdin näkökulmista.. 

KOULUNÄKÖKULMIA

Monilukutaitoa harjaannuttavassa, hyvään oppimisympäristöön keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950-60-luvun koulujen toimivuuteen oppilaan, opettajan ja arkkitehdin näkökulmista.

 

Opastukset ja työpajat Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyyn

PERUUTUSVAIHTEELLA MENNEISYYTEEN, 45-60 MIN

Miten kaverille soitettiin ennen kännyköitä? Millaista oli espoolaiskodissa isoisovanhempien aikaan? Entä mitä hylkeenpyytäjät söivät nuotion äärellä tuhansia vuosia sitten? Tällä opastuksella laitetaan pakki päälle ja peruutetaan lähiöiden kaupungista aina muinaisaikaan asti. Eri aikakausien ihmisten elämään tutustutaan keskustellen ja itse tekemällä. Suositellaan: Varhaiskasvatus (5-6v), alakoulu (1-3. lk)

JÄLKIÄ MENNEISYYDESTÄ -OPASTUS JA TYÖPAJA, 60-120 MIN

Mistä historia tulee? Opastuksella perehdytään Espoon historiaan tutkien, pohtien ja vertaillen historian lähteitä Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyssä. Opastuksen pituus 60 min. Opastuksen oheen voi liittää työpajan, jossa tutustutaan omiin juuriin ja tallennetaan lasten omia muistoja. Opastuksen ja työpajan kesto yhteensä 90 min. Jälkiä menneisyydestä -opastuksen voi tilata rinnakkaisluokille yhtä aikaa. Tällöin tarjoamme kummallekin luokalle opastuksen ja työpajan. Kahden luokan samanaikaisen vierailun kesto on kaksi tuntia. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk)

ESIHISTORIALLISTA ELÄMÄÄ, 60 MIN 

Istu kivikauden taloon ja tutustu esihistoriaan! Toiminnallisella opastuksella perehdytään tuhansia vuosia sitten eläneiden ihmisten elämään heidän käyttämiensä materiaalien, esineiden ja työtapojen avulla ja pohditaan, millaisia tulkintoja arkeologisista löydöistä syntyy. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), 2. aste

KESKIAJAN KYLÄSSÄ, 60 MIN

Opastuksella kurkistetaan keskiajan kyläläisten jokapäiväiseen elämään, vilkkaaseen kaupankäyntiin sekä Mankbyn ainutlaatuisen kylän arkeologiseen tutkimukseen. Opastuksella tutkitaan itse mistä historiallinen tieto muodostuu ja mitä se kertoo maanviljelyskulttuurista eteläisessä Suomessa osana Euroopan keskiaikaa. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), 2. aste

RAKENNA LÄHIÖ -TYÖPAJA, 60 MIN

Millainen on hyvä paikka asua? Työpajassa oppilaat tutustuvat kaupunkisuunnitteluun ja luovat Espoon lähiöt uusiksi. Lähiöiden suunnittelun lomassa tutuksi tulee Espoon kaupungistuminen, modernin Espoon historia sekä eri aikakausien yhteiskunnalliset ihanteet hyvästä asumisesta. Suositellaan: Alakoulu (5.-6. lk), Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

TERVEISIÄ ESPOOSTA! -TYÖPAJA, 45-60 MIN 18.3.2020 alkaen

Roomassa on Colosseum, Pariisissa Eiffel-torni, Helsingissä Tuomiokirkko ja kauppatori, mutta mistä Espoo on tunnettu? Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan omat Espoo-postikortit oppilaiden omien havaintojen pohjalta. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

 

Tarjoamme myös digisisältöjä ja palveluja verkossa: Oppimateriaalit ja Etäoppitunnit.