Opastukset yläkouluille

Body

Varaukset

Ti–su klo 11–17 p. 09 816 57052. Varaukset viimeistään viikkoa aiemmin. Etukäteen varanneita ryhmiä otetaan vastaan klo 9 lähtien. Opastukset ovat maksuttomia varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisryhmille. Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti. Varatessasi opastuksen, kerrothan ryhmäsi koon, oppilaiden iän, päiväkodin tai koulun nimen ja ryhmän vetäjän yhteystiedot. Huomioimme mielellämme ryhmien erityistarpeet, kerrothan niistä varatessasi!

 

Opastukset Kaikki ja ei mitään: Arkkitehdit Kaija + Heikki Siren -näyttelyyn (23.10.2020-9.1.2022)

NYKYAJAN SYNTY – SIRENIT MODERNIA SUOMEA SUUNNITTELEMASSA, 60 MIN

Opastuksella tutustutaan aikakauteen, jolloin moni nykyajan normaali syntyi. Perheitä muutti ensimmäistä kertaa rivitaloihin, olohuoneesta tuli arjen sydän ja autolla liikkuminen yleistyi. Elementit korvasivat käsityön. Laadukasta, yksinkertaista ja edullista rakentamista pidettiin demokratian vertauskuvana ja arkkitehteja suomalaisen identiteetin luojina. Modernin Suomen syntyyn ja Espoon nykyiseen muutokseen tutustutaan toiminnallisesti Sirenien “Kaikki ja ei mitään” -arkkitehtuurin ja paikallisen lähiörakentamisen kautta. Suositellaan: Yläkoulu (7.-9. lk).

Opastus voidaan painottaa sopimaan erityisen hyvin historian, yhteiskuntaopin, kuvataiteen tai maantiedon tunnille. 

OPASTUS + TYÖPAJA, 75-90 MIN

Opastus sisältää aina vuorovaikutusta oppaan ja ryhmän jäsenten kesken sekä pieniä yksilö-, pienryhmä- tai ryhmätehtäviä. Opastukseen voidaan myös liittää ryhmän toiveiden mukaan jokin seuraavista pajoista, jolloin opastuksen kesto on pidempi: 

TERVEISIÄ ESPOOSTA -POSTIKORTTIPAJA

Kuvataidetta, maantietoa ja yhteiskuntaoppia yhdistelevässä yksilöpajassa tarkastellaan espoolaista kulttuurimaisemaa ja tehdään omat Espoo-kortit. 

RAKENNA LÄHIÖ -PAJA

Yhteiskuntaoppia ja historiaa yhdistävässä pienryhmäpajassa suunnitellaan 1950-luvun Espooseen hyvää elämää tarjoava lähiö ja tutustutaan espoolaisten metsälähiöiden syntyyn. 

OMAN ELÄMÄNSÄ ARKKITEHTI -PAJA

Matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistelevässä pajassa suunnitellaan asunto joko pienryhmässä tai yksin piirtäen. 

ASUNTONÄKÖKULMIA

Monilukutaitoa harjaannuttavassa, arkkitehtuurin laatuun keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950-60-luvun asuntojen toimivuuteen lasten, aikuisten ja arkkitehdin näkökulmista.. 

KOULUNÄKÖKULMIA

Monilukutaitoa harjaannuttavassa, laadukkaaseen oppimisympäristöön keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950-60-luvun koulujen toimivuuteen oppilaan, opettajan ja arkkitehdin näkökulmista.

 

Opastukset ja työpajat Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyyn

LANDELTA CITYYN, 60 MIN

1900-luku oli muutosten vuosisata. Miten pienestä ruotsinkielisestä pitäjästä tuli suuri suomenkielinen kaupunki sadassa vuodessa? Opastuksella tarkastellaan teollistumisen, kaupungistumisen ja maailmansotien mukanaan tuomia muutoksia Espoossa.  Suositellaan: Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

RAKENNA LÄHIÖ -TYÖPAJA, 60 MIN

Millainen on hyvä paikka asua? Työpajassa oppilaat tutustuvat kaupunkisuunnitteluun ja luovat Espoon lähiöt uusiksi. Lähiöiden suunnittelun lomassa tutuksi tulee Espoon kaupungistuminen, modernin Espoon historia sekä eri aikakausien yhteiskunnalliset ihanteet hyvästä asumisesta. Suositellaan: Alakoulu (5.-6. lk), Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

TERVEISIÄ ESPOOSTA! -TYÖPAJA, 45-60 MIN 18.3.2020 ALKAEN

Roomassa on Colosseum, Pariisissa Eiffel-torni, Helsingissä Tuomiokirkko ja kauppatori, mutta mistä Espoo on tunnettu? Työpajassa suunnitellaan ja valmistetaan omat Espoo-postikortit oppilaiden omien havaintojen pohjalta. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

 

Tarjoamme myös digisisältöjä ja palveluja verkossa: Oppimateriaalit