Opastukset toisen asteen oppilasryhmille

Body

Varaukset

Ti–su klo 11–17 p. 09 816 57052. Varaukset viimeistään viikkoa aiemmin. Etukäteen varanneita ryhmiä otetaan vastaan klo 9 lähtien. Opastukset ovat maksuttomia toisen oppiasteen perusopetusryhmille sekä valmentavan koulutuksen ryhmille, muille 40 € / ryhmä. Ryhmäkoko max. 25 hlö. Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti. Huomioimme mielellämme ryhmien erityistarpeet, kerrothan niistä varatessasi!

 

Opastukset Kaikki ja ei mitään: Arkkitehdit Kaija + Heikki Siren -näyttelyyn (23.10.2020-9.1.2022)

NYKYAJAN SYNTY – SIRENIT MODERNIA SUOMEA SUUNNITTELEMASSA, 60 MIN

Opastuksella tutustutaan aikakauteen, jolloin moni nykyajan normaali syntyi. Perheitä muutti ensimmäistä kertaa rivitaloihin, olohuoneesta tuli arjen sydän ja autolla liikkuminen yleistyi. Elementit korvasivat käsityön. Laadukasta, yksinkertaista ja edullista rakentamista pidettiin demokratian vertauskuvana ja arkkitehteja suomalaisen identiteetin luojina. Modernin Suomen syntyyn ja Espoon nykyiseen muutokseen tutustutaan toiminnallisesti Sirenien “Kaikki ja ei mitään” -arkkitehtuurin ja paikallisen lähiörakentamisen kautta. Suositellaan: 2. aste.

Opastus sopii erityisen hyvin kuvataiteen kurssille Muotoillut ja rakennetut ympäristöt (KU2) ja historian kurssille Itsenäisen Suomen historia (HI3).  

OPASTUS + TYÖPAJA, 75-90 MIN

Opastus sisältää aina vuorovaikutusta oppaan ja ryhmän jäsenten kesken sekä pieniä yksilö-, pienryhmä- tai ryhmätehtäviä. Opastukseen voidaan myös liittää ryhmän toiveiden mukaan jokin seuraavista pajoista, jolloin opastuksen kesto on pidempi: 

TERVEISIÄ ESPOOSTA -POSTIKORTTIPAJA

Kuvataidetta, maantietoa ja yhteiskuntaoppia yhdistelevässä yksilöpajassa tarkastellaan espoolaista kulttuurimaisemaa ja tehdään omat Espoo-kortit. 

RAKENNA LÄHIÖ -PAJA

Yhteiskuntaoppia ja historiaa yhdistävässä pienryhmäpajassa suunnitellaan 1950-luvun Espoon kartalle hyvää elämää tarjoava lähiö ja tutustutaan espoolaisten metsälähiöiden syntyyn. 

OMAN ELÄMÄNSÄ ARKKITEHTI -PAJA

Matematiikkaa ja kuvataidetta yhdistelevässä pajassa suunnitellaan asunto joko pienryhmässä tai yksin piirtäen. 

ASUNTONÄKÖKULMIA

Monilukutaitoa harjaannuttavassa, arkkitehtuurin laatuun keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950-60-luvun asuntojen toimivuuteen lasten, aikuisten ja arkkitehdin näkökulmista.. 

KOULUNÄKÖKULMIA

Monilukutaitoa harjaannuttavassa, laadukkaaseen oppimisympäristöön keskittyvässä pienryhmäpajassa tutustutaan 1950-60-luvun koulujen toimivuuteen oppilaan, opettajan ja arkkitehdin näkökulmista. 

 

Opastukset ja työpajat Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyyn

ESIHISTORIALLISTA ELÄMÄÄ, 60 MIN 

Istu kivikauden taloon ja tutustu esihistoriaan! Toiminnallisella opastuksella perehdytään tuhansia vuosia sitten eläneiden ihmisten elämään heidän käyttämiensä materiaalien, esineiden ja työtapojen avulla ja pohditaan, millaisia tulkintoja arkeologisista löydöistä syntyy. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), 2. aste

KESKIAJAN KYLÄSSÄ, 60 MIN

Opastuksella kurkistetaan keskiajan kyläläisten jokapäiväiseen elämään, vilkkaaseen kaupankäyntiin sekä Mankbyn ainutlaatuisen kylän arkeologiseen tutkimukseen. Opastuksella tutkitaan itse mistä historiallinen tieto muodostuu ja mitä se kertoo maanviljelyskulttuurista eteläisessä Suomessa osana Euroopan keskiaikaa. Suositellaan: Alakoulu (4.-6. lk), 2. aste

LANDELTA CITYYN, 60 MIN

1900-luku oli muutosten vuosisata. Miten pienestä ruotsinkielisestä pitäjästä tuli suuri suomenkielinen kaupunki sadassa vuodessa? Opastuksella tarkastellaan teollistumisen, kaupungistumisen ja maailmansotien mukanaan tuomia muutoksia Espoossa. Suositellaan: Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

RAKENNA LÄHIÖ -TYÖPAJA, 60 MIN

Millainen on hyvä paikka asua? Työpajassa oppilaat tutustuvat kaupunkisuunnitteluun ja luovat Espoon lähiöt uusiksi. Lähiöiden suunnittelun lomassa tutuksi tulee Espoon kaupungistuminen, modernin Espoon historia sekä eri aikakausien yhteiskunnalliset ihanteet hyvästä asumisesta. Suositellaan: Alakoulu (5.-6. lk), Yläkoulu (7.-9. lk), 2. aste

LÄHTEISTÄ HISTORIAKSI -ARKISTOTYÖPAJA, 90 MIN

Työpajassa tutustutaan museon historiallisiin lähteisiin ja harjoitellaan tulkitsemaan niitä. Lähteiden perusteella menneisyydestä kirjoitetaan pienryhmittäin lyhyt tarina. Pajassa käytetyt arkistolähteet käsittelevät sadan vuoden takaista sisällissodan aikaa Espoossa henkilönäkökulmasta. Paja sopii lukioryhmille, jotka haluavat tutustua monilukutaitoa vaativaan lähteiden tulkintaan. Oppilailla tulee olla omat kannettavat tietokoneet tai mobiililaitteet työpajassa mukana. Suositellaan: lukio

 

Museoiden ollessa suljettuna tarjoamme digisisältöjä ja palveluja verkossa: Oppimateriaalit