Kaikki ja ei mitään -näyttelyn etätehtäviä

Body text title
Kaikki ja ei mitään -näyttelyn etätehtäviä

Body

1.    Yleinen rakennettu ympäristö


a.    kerätkää yhdessä listaa erikoisista ja vanhoista rakennuksista, joita oppilaat näkevät lähiympäristössään: voidaanko niistä päätellä, onko alueella asuttu jo kauan vai ovatko kaikki rakennukset uuden oloisia
b.    kerätkää yhdessä listaa tutuista alueen kadunnimistä ja yrittäkää järjestää samaan asiaan liittyvät nimet yhteen: pystyykö näistä teemoista päättelemään, mikä on alueelle tyypillistä tai millainen historia alueella on?
Espoon kaupunkisuunnittelun sivuilla voitte tutustua nimien historiaan: Nimistö
c.    kävelkää korkeimmalle kohdalle, jonne koululta voi kävellä: mitä sieltä näkyy?
d.    kerätkää yhdessä rakennettuja tai luonnollisia kohteita lähialueelta, jotka ovat oppilaiden mielestä erityisen hienoja, erikoisia tai jännittäviä ja äänestäkää mille niistä kävelette: yrittäkää selvittää, miksi kohde on sellainen kuin on ja liittyykö siihen historiaa tai erikoista luontoa
e.    löytyykö koulunne lähistöltä jotain seuraavista:

 • punatiilisiä rakennuksia
 • ihmisen istuttamia luontoalueita, kuten puistoa tai nurmikkoa
 • valkoisia rakennuksia – ovatko ne tiiltä, puuta vai rapattua kiviharkkoa?
 •  harjakattoja
 •  tasakattoja
 • kirkkaan värisiä rakennuksia
 • kerrostaloja
 • rivitaloja
 • omakotitaloja

f.    minkälainen tunnelma ja yleisilme alueella on, jolla kävelitte? kotoisa? vilkas? värikäs? tylsä? likainen? kaunis? viihtyisä?


2.    Lähiö syntyy

a.    kerätkää yhteen tärkeimmät havaintonne edellisistä vastauksista: millainen asuinalueenne on?
b.    mikä alueen suunnittelussa on tyypillistä? 

 • onko talojen väleihin jätetty vihreää? 
 • onko rakennettu matalaa vai korkeaa asumista? 
 • kuinka pitkä matka on kouluun eri puolilta aluetta?
 • onko alueella laajoja viheralueita kuten puistoja tai nurmikenttiä?
 • onko alueella keskusta? millaisia palveluita siellä nykyään on?
 • löydättekö internetistä tai kyselemällä kodeissa tai koulussa tietoa siitä, milloin asuinaluettanne on alettu rakentaa? mitä alueella oli aikaisemmin, ennen nykyistä lähiötä?

 

3.    Oma koulu


a.    kerätkää tai piirtäkää lista asioista, jotka ovat oppilaiden mielestä kivoja koulurakennuksessanne
b.    kerätkää tai piirtäkää lista asioista, jotka ovat oppilaiden mielestä ikäviä tai pelottavia koulurakennuksessanne (yksittäiset kohdat, piha, tilat, värit, huonekalut jne)
c.    kuinka monta kerrosta koulussanne on? onko se sopiva määrä oppilaiden mielestä? olisiko korkeampi tai matalampi mukavampi?
d.    katsokaa koulua ulkopuolelta, onko siinä enemmän pysty- vai vaakalinjoja? mistä linjat muodostuvat?
e.    tutkikaa koulun valaistusta: mihin tiloihin tulee luonnonvaloa? tuleeko sitä riittävästi? onko keinovalaistus riittävä? mitkä paikat ovat liian pimeitä tai liian kirkkaita?
f.    jokainen oppilas valitsee yhden yksityiskohdan rakennuksesta ja piirtää ja värittää sen: miksi valitsit juuri sen kohdan?
g.    tutustukaa Koulurakennus.fi-sivustolla, millaisia kouluja eri vuosikymmenillä rakennettiin Suomessa. Selvittäkää minä vuonna koulunne on valmistunut ja tutkikaa, löydättekö siitä niitä asioita, joita sivuilla mainitaan tyypillisiksi

Retki Tapiolaan: Kaija ja Heikki Siren
 

1.    Asuinrakennukset


a.    tutustukaa vähintään yhteen Sirenien suunnittelemaan asuinrakennukseen molemmista ryhmistä:

1950-luku:
1.    Kontiontie 3
2.    Kimmeltie 11-13
3.    Otsolahdentie 10

1960-luku:
1.    Kontionkuja 1
2.    Aarnivalkeantie 10
3.    Iltaruskontie 3
4.    Iltaruskotie 4
5.    Louhentie 1
6.    Vemmelsäärentie 6-8

b.    tehkää molemmissa kohteissa huomioita seuraavista asioista:

 • kuinka monta kerrosta asunnoissa on?
 • ovatko ne toisissaan kiinni vai ovatko ne erillisiä vai jotain siltä väliltä?
 • millaiset asuntojen omat ja yhteiset viheralueet asuinnoilla on? suuret / pienet? paljon / vähän istutuksia? rehevät ja luonnonmukaiset vai hillityt ja istutetun näköiset? värikkäät vai yksiväriset?
 • mitä värejä asuntojen julkisivuissa on?
 • mistä materiaalista talot on rakennettu?
 • onko pihat aidattu tai muurien suojissa?
 • minne asukkaiden autot pysäköidään?

c.    miten 1950- ja 1960-luvun asunnot ja niitä ympäröivät alueet eroavat toisistaan?

2.    Aarnivalkean koulu


a.    kuinka monta kerrosta koulussa on? onko se sopiva määrä oppilaiden mielestä? olisiko korkeampi tai matalampi mukavampi?
b.    verratkaa nykyistä koulua vanhaan Aarnivalkean kouluun: millaisia eroja ja yhtäläisyyksiä löydätte?
c.    katsokaa vanhaa Aarnivalkean koulua ulkopuolelta, onko siinä enemmän pysty- vai vaakalinjoja? mistä linjat muodostuvat?
d.    minkälaisia värejä ja materiaaleja koulun julkisivussa on? 
e.    jokainen oppilas valitsee yhden yksityiskohdan vanhasta Aarnivalkean koulusta ja piirtää ja värittää sen: miksi valitsit juuri sen kohdan?
f.    koulun julkisivusta voi myös valita kohdan, jonka suunnittelisi toisin, ja piirtää sekä värittää sen
g.    täällä voi tutustua siihen, millaisia kouluja eri vuosikymmenillä rakennettiin Suomessa: http://www.koulurakennus.fi/index. Tutkikaa, löydättekö siitä Aarnivalkean koulusta niitä asioita, joita sivuilla mainitaan tyypillisiksi 1950-luvun koulusuunnittelulle.