ma 26.08.2019 09.00 - to 30.04.2020 15.00

Teatteri-improvisaatiotyöpaja

Espoon sirkus- ja teatterikoulu Esko -

Teatteri on hyvä väline tutkia erilaisia asioita, ilmiöitä ja ihmisten toimintamalleja. Sen avulla voidaan lähestyä mitä tahansa oppiainetta. Teatteri-improvisaatio vahvistaa oppilaan luovaa ajattelua ja vuorovaikutustaitoja sekä koko luokan ryhmähenkeä. Teatteri-improvisaatiopaja toteutetaan omalla koululla. Espoon sirkus- ja teatterikoulu Eskon teatteriopettaja tulee pitämään teatteritunnin. Sopimuksen mukaan joko yksi tai kaksi oppituntia.

tiedustelut ja varaukset susanna.hintikka@esko.fi

Kesto
1 x 45 min./2 x 45 min.

Opettajille ja kasvattajille

KULPS!-kategoria:
KULPS!-kulttuuripolku on Espoon peruskoulujen kulttuurikasvatuksen väline. Kulttuuripolulla on kahdenlaisia kohteita. Kerran lukuvuodessa -kohteista ryhmä voi valita yhden maksuttomasti lukuvuoden aikana. Mielin määrin -kohteita ryhmät voivat hyödyntää maksutta ilman rajoituksia. KULPS!-merkinnän yhteyteen on merkitty ne luokka-asteet, joille kohde on KULPS!:ia.