pe 15.11.2019 12.30 - 13.50

DOKKINO 2019: Välitä ja vaikuta (yläkoulusarja)

Karatalo - Kotkatie 4

DOKKINO on valtakunnallinen, DocPoint-elokuvatapahtumat ry:n järjestämä dokumenttielokuva- ja mediakasvatuskiertue, joka tutustuttaa 10–16-vuotiaat katsojat heille suunnatun luovan dokumenttielokuvan maailmaan. Vuosien saatossa DOKKINOSTA on kasvanut Euroopan suurin valtakunnallinen lasten ja nuorten dokumenttielokuvatapahtuma.  

DOKKINO tarjoaa persoonallisesti toteutettuja luovia dokumenttielokuvia, joiden aiheet koskevat nuoria ja heidän elämäänsä antaen samaistumisen kohteita ympäri maailmaa. Elokuvia esitetään kahdessa sarjassa: alakoululaisille (4.- 6.-luokka) ja yläkoululaisille on omat elokuvasarjansa, joiden elokuvat on valittu ikäryhmien kehitys huomioon ottaen.  

Elokuvasarjat koostuvat lyhyistä dokumenttielokuvista, jotka ovat tekstitetty suomeksi. DOKKINO-sarjoihin on valittu laadukkaita, kansainvälisiä dokumenttielokuvia, joita ei ole mahdollista nähdä muualla Suomessa. Elokuvien teemojen käsittelyn helpottamiseksi on tuotettu kattava opetusmateriaalipaketti, joka on vapaasti oppilaiden ja opettajien hyödynnettävissä. 

Vuoden 2019 DOKKINO-ohjelmisto – Välitä ja vaikuta

Maailma on alati muuttuva paikka ja kohtaamme jatkuvasti uusia haasteita. Vuoden 2019 teema Välitä ja vaikuta antaa esimerkkejä erilaisista mahdollisuuksista vaikuttaa sekä saada aikaan muutosta itselle tärkeisiin asioihin ja ilmiöihin.

Uudessa ohjelmistossa tutustutaan lasten ja nuorten omiin ajatuksiin, tunteisiin, mielipiteisiin ja vaikuttamisen mahdollisuuksiin. Teeman myötä katsojat voivat huomata, että myös pienillä teoilla voi olla suuri merkitys. Elokuvien kautta seurataan lapsia ja nuoria, jotka haluavat tehdä hyvää ja antaa oman panoksensa asioihin, jotka herättävät heissä tunteita, tai jotka he kokevat jonkinlaisina epäkohtina.

Ohjelmistossa käsitellään muun muassa keinoja vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa sekä omaan ympäristöönsä. Välitä ja vaikuta -teema haastaa lapsia ja nuoria ajattelemaan, kommentoimaan sekä keskustelemaan tarjoten samalla oppilaille samaistumisen kohteita nykypäivän maailmasta.  

Elokuvien ja niihin liittyvien oppimateriaalitehtävien kautta voidaan pohtia lasten ajatusten lisäksi myös sitä, mitä tarkoittaa muiden kuunteleminen ja huomioon ottaminen. Elokuvat toimivat hyvänä empatiakasvatuksena. Ne voimauttavat ja rohkaisevat lapsia sanomaan oman mielipiteensä, sekä tekemän hyviä tekoja itselle tärkeiden asioiden eteen.

Vuoden 2019 ohjelmisto antaa meille ideoita ja innostusta vaikuttaa meitä ympäröivään maailmaan. Mitä kaikkea sinä voisit tehdä, jotta huominen olisi parempi?

Näytöksen kesto on noin 80 min alkupuheineen.

Tarkemmat tiedot elokuvista löytyy osoitteesta www.dokkino.fi

Esitykseen on vapaa pääsy. Ilmoittautuminen 1.8.2019 lähtien lomakkeella osoitteessa https://dokkino.fi/tapahtumat/ilmoittautuminen/.

Lisätietoja dokkino@docpoint.info

Tapahtumapaikka
Karatalo
Tapahtumajärjestäjä
Tapahtuma- ja kulttuuripalvelut / Karatalo
Hinta
Vapaa pääsy.

Opettajille ja kasvattajille

KULPS!-kategoria:
KULPS!-kulttuuripolku on Espoon peruskoulujen kulttuurikasvatuksen väline. Kulttuuripolulla on kahdenlaisia kohteita. Kerran lukuvuodessa -kohteista ryhmä voi valita yhden maksuttomasti lukuvuoden aikana. Mielin määrin -kohteita ryhmät voivat hyödyntää maksutta ilman rajoituksia. KULPS!-merkinnän yhteyteen on merkitty ne luokka-asteet, joille kohde on KULPS!:ia.