Kulturupplevelser för hela familjen

Barnkulturcentret Lilla Aurora ligger i Träskända och är ett kulturcentrum för barn och barnfamiljer. Här ordnas bland annat konstutställningar, förmiddagsverksamhet, arbetsverkstäder för hela familjen, barnteater, konserter och mycket annat!

I Lilla Aurora är vi måna om barnens egna lekar, kreativitet och att göra saker tillsammans. I verkstäderna och klubbarna deltar professionella vuxna, till exempel konstnärer och konstlärare. Verksamheten sker på båda inhemska språken och vissa utställningar och verkstäder kan du delta i oberoende av vilket språk du talar.

Barnkulturcenter Lilla Aurora är medlem i Förbundet för barnkulturcenter i Finland.

 

 

 

Järvenperäntie | Träskändavägen 1-3 02940 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 94303 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 816 83364 | pikku-aurora@espoo.fi