Mötesplats för kultur i Hagalund

Välkommen till WeeGee!

WeeGee är ett mångsidigt center för museer, utställningar och evenemang. Utställningscentret är verksamt i Hagalund i Weilin & Göös tidigare boktryckeri som ritades av professor Aarno Ruusuvuori (1925–1992). Utställningscentret har fyra museer: EMMA – Moderna konstmuseet i Esbo, Esbo stadsmuseums KAMU, Finlands leksaksmuseum Hevosenkenkä och Finlands Urmuseum. I WeeGee finns också en café-restaurang och museibutiken EMMA Shop. På bakgården står Futurohuset ritat av arkitekt Matti Suuronen som är öppet för allmänheten från maj till augusti. Besök också Studio Suuronen och njut av dess utställningar.

WeeGee erbjuder sina besökare inspiration och upplevelser året runt!

Bekanta dig med Utställningscentret WeeGees utställningar och evenemang våren 2018.

Futurohuset fyller 50 år i år och Utställningscentret WeeGee firar jubileumsåret för 1960-talsikonen. Läs mera om utställningar och evenemang här

Bildet av utställningscentret WeeGee
Ahertajantie | Flitarvägen 5 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3260 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 816 31818 | weegee.info@espoo.fi