Möteplats for olika kulturer

Vi har flyttat från Hagalund till Esbo centrum och öppnar på nytt i höst 2019. 

På Helinä Rautavaaras etnografiska museum ligger tyngdpunkten på världskulturerna. I våra utställningar och vårt publikarbete synar vi Finland och världen ur olika perspektiv. 

Kärnan i museets samlingar består av ritual-, bruks- och konstföremål som världsresenären Helinä Rautavaara haft med sig från sina resor i Afrika, Asien och Latinamerika. I samlingarna ingår också Helinäs fotografier, minnesanteckningar och dagböcker, men också audiovisuellt material. Museet har Finlands största enskilda samling föremål och artefakter från Västafrika.

Genom våra utställningar och vårt interaktiva publikarbete vill vi bygga ett mångkulturellt Finland och en socialt rättvisare värld.

www.helinamuseo.fi

  • Lisää kaikkea Keski-Espooseen! Pedagogista yhteistyötä suunnitteilla kera uuden naapurin ja vanhan kumppanin… https://t.co/D4I9oB4qgi

  • Setting up the collection exhibition. Starting from Helinä Rautavaara's favorite pieces of jewellery.… https://t.co/LQ3zcfg1K6

Ahertajankuja | Flitargränden 4 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 6667 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 9 816 314 35 | info@helinamuseo.fi