Vindängen

Välkommen till Vindängen i Folkhälsanhuset för att ta del av svenskspråkig kultur och fritt bildningsarbete. Den mångsidiga verksamheten möjliggör naturliga möten mellan olika generationer, kulturer och språkgrupper.
Förutom kulturverkamheten i Vindängensalen och runt om i husets övriga utrymmen, fungerar Esbo Arbis och Musikinstitutet Kungsvägen i huset. Dessutom med salens tillfälliga användare, bildas en helhet för en bred publik.
Välkommen till Vindängen för att trivas! 

 

Tuulikuja | Vindgränden 6 02100 Espoo | Esbo

PL | PB | P.O. Box 3560 02070 Espoon kaupunki | Esbo stad | City of Espoo

+358 43 826 5274 | kultur-info@espoo.fi