Kulturevenemang på alla håll i staden

Upptäck konst och kultur ute på stan utanför välbekanta kulturlokaler. Du kanske råkar få höra en konsert eller se en cirkusföreställning i en park nära dig. Du kan också få syn på gatukonst i underfartstunnlar eller på husväggar. Evenemang på olika ställen förvandlar staden till en levande scen för glädjande föreställningar och gatorna till överraskande konstgallerier.    

Esbo stads evenemangs- och kulturtjänster producerar och koordinerar storevenemang. Dessa är till exempel självständighetsdagens galakonsert på Metroarenan, Esbodagen som engagerar hela staden och Finlands hundraårsjubileum som firas år 2017. Vi ordnar också olika intressanta konstprojekt och större evenemangsserier på olika håll i staden i samarbete med våra partner. Aktuellt just nu är gatukonstprojektet Urbanproject för barn och unga, evenemanget StreetArt som blåser liv i stadsmiljön samt hundraårsjubileets evenemang som är öppna för alla, till exempel Stadsdanserna. Vi vill uppmuntra samfund till att ordna egna kulturevenemang till exempel i form av nätverkstillfällen och andra evenemangstjänster.

Ta kontakt

Laura Läntinen, kulturproducent
043 824 6337 eller laura.lantinen@esbo.fi

Susan Forsblom, kulturproducent
043 825 6652 eller susan.forsblom@esbo.fi