Parkering och kollektivtrafik

Body

PARKERING 

* Krämarbergsvägens parkeringshus (Krämarbergsvägen 7) är öppet varje dag kl. 6–24,
   tfn 09 455 5531, Kaupinkallion Paikoitustalo Oy
* Kulturplatsen 1 h gratis med parkeringsskiva
* i Heikintori och andra parkeringshus i Hagalund (avgiftsbelagda)
* Tapiola Park (avgiftsbelagd)


VÄGBESKRIVNING 

* från Västerleden, avtaget mot Hagalund: via Tapiolavägen-Östvindsgatan-Nordvägen-Köpmannavägen eller via Krämarbergsvägen
* från Ring I t.ex. via Kalevalavägen-Nordvägen-Krämarbergsvägen
* från Åboleden t.ex. via avtaget mot Mankans: Mankansvägen-Gamla Mankansvägen-Björkdungevägen-Kalevalavägen-Nordvägen-Krämarbergsvägen


KOLLEKTIVTRAFIK

Metrotrafiken till Mattby och Hagalund startar 18.11.2017. Busslinjerna på Drumsö och i Esbo fortsätter som nu fram till 2.1.2018. Efter det blir busstrafiken matartrafik. Från och med 3.1.2018 ersätts de regionlinjer som kör längs Västerleden till Kampen med matarbussar som kör till metrostationerna, och linjenätet i södra Esbo förnyas helt.

Bussar 2017

Inom Esbo: (Närmare information: HRT=Helsingforsregionens trafik)
Bussar 2, 4, 10, 11, 12, 14, 15, 18, 19, 105, 106, 107, 109, 110T, 194,
195, 550 

Från Helsingfors: (Närmare information: HRT=Helsingforsregionens trafik)
Kampen-Västerleden-Nordvägen, bussarna 106, 106K, 110, 110A
Kampen-Drumsö-Hanaholmen-Nordvägen, buss 110T
Kampen-Västerleden-Havsvindsvägen, bussarna 105, 107, 109, 109N
Kamppi-Drumsö-Havsvindsvägen, buss 109T
Kampen-Munksnäs-Tapioplatsen, bussarna 194 och 195
Drumsö-Tapioplatsen, buss 501
Östra centrum-Tapiolavägen, buss 550

Från Vanda: (Närmare information: HRT=Helsingforsregionens trafik)
Vandaforsens station-Havsvindsvägen, buss 510


Avståndet till Helsingfors centrum är ca 8 km, till Helsingfors-Vanda flygplats ca 25 km och till Esbo centrum ca 10 km.