Kuka auttaa kulttuuriympäristöasioissa?

Body

Kaupunginmuseon asiantuntijat auttavat viranomaisia, yhteisöjä ja yksityisiä kulttuuriympäristöön, rakennusperinnön suojeluun, hoitoon, kehittämiseen ja restaurointiin liittyvissä kysymyksissä resurssiensa mukaan.

Kaupunginmuseon kulttuuriympäristöön liittyvät asiantuntija- ja viranomaistehtävät on määritelty Museoviraston kanssa tehdyssä sopimuksessa. Sopimuksen mukaisesti kaupunginmuseo hoitaa kulttuuriympäristön ja rakennusperintöön liittyviä asiantuntijatehtäviä toimialueellaan. Museovirasto puolestaan valvoo valtion, yliopiston ja kirkollisten rakennusten suojelua ja niiden korjauksia. Museovirasto vastaa myös rakennusperinnön suojelusta annetulla lailla suojeltujen rakennusten vaalimistyöstä.

Tiedustelut

Tutkimuspäällikkö Maarit Henttonen  046-8773 775
tutkimus ja kulttuuriympäristö

Intendentti Tryggve Gestrin 050-5666 105

kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus

Intendentti Jyri Vilja 050 4644 816

kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus

Tutkija, arkkitehti Marja Sahlberg 043 8247331

kulttuuriympäristöasiat, rakennushistoriallinen tutkimus, restauroinnin ohjaus

sähköposti muodossa etunimi.sukunimi@espoo.fi