Kulttuuriympäristö

Body

Kulttuuriympäristö

Espoon kulttuuriympäristöjen tutkimus, arvottaminen ja vaaliminen on kaupunginmuseon keskeinen viranomaistehtävä.  Museo tuottaa kulttuuriympäristöjä koskevaa perustietoa sekä osallistuu asiantuntijana kaavoitus- ja rakennuslupaprosesseihin.

Kulttuuriympäristöön kuuluvat arkeologinen perintö, rakennetut ympäristöt ja perinnemaisemat. Kulttuuriympäristön arvo perustuu sen ajalliseen ja alueelliseen kerrostuneisuuteen. Arvokas kulttuuriympäristö ilmentää kulttuurin eri vaiheita sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksen muutoksia.