Esinekokoelmat

Body

Kokoelmien kartuttaminen

Museokokoelman kartuttamista ohjaa espoolaisuus eli vastaanotettavan aineiston tulee olla valmistettu tai käytetty Espoossa tai aineisto henkilöhistorian tai sijainnin kautta liittyy Espooseen. Museokokoelma karttuu pääasiassa lahjoituksin. Koska museokokoelma on jo melko kattava, museo ottaa vastaan vain kokoelmia täydentävää aineistoa.
Museokokoelma puhdistetaan museoon otettaessa ja kokoelmaa säilytetään asianmukaisissa tiloissa. Ennaltaehkäisevä konservointi on tärkeintä ja kustannustehokkainta museokokoelman konservointia.

Museokokoelmaan otettu aineisto luetteloidaan ohjeiden mukaan siten, että aineistoon liittyvää tietoa voivat hyödyntää museon oma henkilökunta ja ulkopuoliset asiakkaat. Esine- ja arkistokokoelmia täydennetään mahdollisimman monipuolisesti. Ne kattavat elämän eri osa-alueet, mukana on niin arki kuin juhla. Kokoelmissa on mm. huonekaluja, astioita, tekstiilejä, koneita ja työkaluja. Erityisesti on keskitytty espoolaisten teollisuusyritysten, mm. Kauklahden lasitehtaan tuotantoon. Kokoelmiin kuuluu noin 41 000 esinettä.


Espoon kaupunginmuseossa otettiin käyttöön uusi kokoelmahallintajärjestelmä ”KAUKO” vuonna 2011. Noin puolet kokoelmien luettelointitiedoista on jo siirretty sähköiseen muotoon.


Kokoelmapolitiikka

Espoon kaupunginmuseo kuuluu ammatillisesti hoidettuna museona valtionavun piiriin, mikä on jo pitkään edellyttänyt museolta selvitystä esimerkiksi kokoelmatyöstä ja tavoitteista. Kaupunginmuseon ensimmäinen kokoelmapoliittinen selvitys valmistui vuonna 2011. Voit tutustua selvitykseen sivun alaosassa. 

 

Konservointi    

Espoon kaupunginmuseossa on ollut tekstiilikonservaattori 1970-luvulta lähtien. Muiden esineryh­mien konservointiin on palkattu alan ammattilaisia tai konservointityö on ostettu konservointialan yrityksiltä. Kaupunginmuseo on tehnyt lisäksi yhteistyötä konservointi- ja res­taurointiopetusta antavien oppilaitoksen ja ammattikorkeakoulujen kanssa tarjoamalla harjoittelupaikkoja tai valittuja esineitä konservointikohteiksi opinnäytetöihin. Pitkäaikaisena tavoitteena on ollut saada museoon vakituinen esinekonservaattori.
Ennaltaehkäisevä konservointi on tärkeintä museokokoelman konservoin­tia. Säilytys- ja näyttelytilojen lämpötilaa ja kosteutta seurataan tallentavien mittareiden avulla. Varsinaisia konservointitoimenpiteitä tehdään lähinnä näyttelyihin sijoitettaville esineille. Kaupunginmuseossa pyritään siihen, että koko kokoelmien parissa työskentelevä henkilökunta tiedostaa kokoelmaturvallisuuden merkityksen näyttelyissä, kuljetuk­sissa ja säilytystiloissa. 
 

Tiedustelut

Kokoelmapäällikkö Pirkko Sillanpää
050 3648 148
museokokoelma, museokokoelmien kartuttaminen

Intendentti Annamari Eskola
050 4644 815
esinekokoelma

Intendentti Suvi Kettula
050 4644 814
tekstiilikokoelma ja -konservointi