Opastukset alakouluille

Body

Varaukset

Ti–su klo 11–17 p. 09 816 57052. Varaukset viimeistään viikkoa aiemmin. Etukäteen varanneita ryhmiä otetaan vastaan klo 9 lähtien. Opastukset ovat maksuttomia varhaiskasvatus-, esiopetus- ja koululaisryhmille. Opastuskielet: suomi, ruotsi, englanti. Varatessasi opastuksen, kerrothan ryhmäsi koon, oppilaiden iän, päiväkodin tai koulun nimen ja ryhmän vetäjän yhteystiedot. Huomioimme mielellämme ryhmien erityistarpeet, kerrothan niistä varatessasi!

Opastukset ja työpajat Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyyn

Tuhat tarinaa Espoosta -näyttely  kertoo Espoosta viidellä eri aikakaudella, viidessä eri paikassa: kivikauden hylkeenpyytäjistä Bosmalmissa, keskiajan maanviljelijöistä Mankbyssä, herrasväestä ja rahvaasta Albergassa, tehdastyöläisistä Kauklahdessa ja kaupunkielämästä lähiöissä. Näyttelyssä selviää miten Espoo on syntynyt, keitä espoolaiset ovat ja miten Espoosta tuli sellainen kuin se nyt on.

Peruutusvaihteella menneisyyteen, 60 min 

Millaista elämä oli äidin, isoäidin ja isoisoäidin aikaan? Entä kivikauden metsästäjäperheen talossa?  Tällä kierroksella laitetaan pakki päälle ja peruutetaan lähiöiden kaupungista aina muinaisaikaan asti. Eri aikakausien ihmisten elämään tutustutaan keskustellen ja tehtävien kautta. Suositellaan erityisesti esikoululaisille, mutta sopii myös 5-9-vuotiaille.

Jälkiä menneisyydestä, 60 min

Minkälaista elämää Espoossa on eletty ennen meitä ja millaisia jälkiä siitä on jäänyt tutkittavaksi? Historian lähteisiin ja Espoon historian vaiheisiin johdattava kierros Tuhat tarinaa Espoosta -näyttelyssä. Suositellaan erityisesti 4.-luokkalaisille. Sopii myös 5.-6.-luokkalaisille ja historian lähteisiin tutustuville ryhmille.

Opastuksen oheen voi liittää syventävän Muistojen kartta -työpajan, jossa perehdytään itse piirtäen ja kirjoittaen omaan sukutaustaan ja paikkaan sukupolvien ketjussa. Opastuksen ja työpajan kesto yhteensä 90 min.

Esihistoriallista elämää –opastus, 60 min 

Istahda kivikauden taloon ja tule tutustumaan esihistoriaan! Toiminnallisella opastuksella perehdytään yhdessä ja itse kokeillen tuhansia vuosia sitten eläneiden ihmisten elämään heidän käyttämiensä materiaalien, esineiden ja työtapojen avulla. Pohditaan sitä, miten esihistoriaa tutkitaan ja millaisia tulkintoja löydöistä syntyy.  Suositellaan erityisesti 4.-5.-luokkalaisille, mutta sopii kaikille esihistoriasta kiinnostuneille.

Opastuksen voi laajentaa ryhmän harrastuneisuuden mukaan 90 min mittaiseksi toiminnalliseksi kokonaisuudeksi, jossa testataan pienryhmissä menneisyyden ihmisten tarvitsemia taitoja enemmän, mitä opastuksella on mahdollisuus.

Ryhmäkoko opastuksilla on yksi luokka. Esihistoriallista elämää -opastuksen voi kuitenkin tilata rinnakkaisluokille yhtä aikaa. Tällöin tarjoamme kummallekin luokalle opastuksen ja syventävän työpajan. Kahden luokan samanaikaisen vierailun kesto on kaksi tuntia.

Keskiajan kylässä –opastus, 60 min

Opastuksella kurkistetaan keskiajan kyläläisten jokapäiväiseen elämään, vilkkaaseen kaupankäyntiin sekä Mankbyn ainutlaatuisen kylän arkeologiseen tutkimukseen. Pohditaan sitä, mistä historiallinen tieto tulee ja mitä se kertoo keskiajan elämästä Espoossa. Suositellaan erityisesti 5.-6.-luokkalaisille, mutta sopii myös kaikille keskiajasta ja arkeologiasta kiinnostuneille.

Kartanoiden aikaan –opastus, 60 min  

Opastuksella tutustutaan uuden ajan Espooseen - aikakauteen, jolloin kartanot kukoistivat. Albergan kartanon tarinan kautta perehdytään muutoksiin arjessa, työssä ja yhteiskunnassa yli 300 vuoden aikana.  Pohditaan säätyjakoa, säädynmukaista elämää ja sitä, miksi kartanoita ei enää ole. Suositellaan erityisesti 6.-luokkalaisille, mutta sopii myös 7.-9.-luokkalaisille.