Ti 20.11. tapaamiset

Body

Ilmoittautumisen yhteydessä valittavat tapaamiset 1-3 ja omatoimivierailu Sellon kirjastoon

Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten case-esittelyssä projekteja ja toimintoja, jotka edistävät ja vahvistavat erityisen eri kieli- ja kulttuuriryhmien osallisuutta ja saavutettavuutta lastenkulttuuripalveluihin.klo 9:00-10:30
(ks. klo 10:45-12.15 tapaamiset alempaa)


1)  Lastenkulttuurikeskusten liiton syyskokous. Kokoukseen osallistuu 1 osallistuja / jäsenkeskus. Ohjelma toimitetaan osallistujille myöhemmin.

2) Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten case -esittelyt 1 | SELLOSALI
• Luckan r.f. LillaLuckan, Avoin huone lastenkulttuurille
LillaLuckan on lasten oma kulttuuritila sekä lastenkulttuurin ammattilaisten kohtaamispaikka. Paikallisella tasolla LillaLuckan on keskeisellä sijainnilla ja saavutettava tila, jossa lapsi pääse ilman kustannusta kokeilemaan eri taidemuotoja. Toimintaa on Helsingissä, Raaseporissa ja Porvoossa ja konseptia ollaan laajentamassa useille paikkakunnille Suomessa.  Esittelijöinä toimivat kulttuurituottaja Pamela Andersson ja lastenkulttuurituottaja Elin Sundell. Työkielenä suomi ja ruotsi.
• Lasten ja nuorten kulttuurikeskus ARX, Taideharrastus ihan lähellä – taidehankkeen monikieliset ryhmät
Keväällä 2018 Arxin Taideharrastus ihan lähellä -hankkeessa aloitettiin kaksikielisiä arabia-suomi -kuvataideryhmiä, joiden tarkoituksena oli tavoittaa maahanmuuttajataustaisia lapsia, edistää lasten ja nuorten kotoutumista ja osallisuutta harrastustoimintaan sekä edistää suomenkielisten lasten ja nuorten kielitaitoa. Kaksikielisiä ryhmiä jatketaan, ja kielivalikoimaa laajennetaan. Esittelijöinä Ihab Al ja Leena Pukki.
• Espoon LAKU – Tasa-arvoisia ja yhdenvertaisia lastenkulttuuripalveluja kehittämässä. Espoon kaupunki, Kulttuurin ja varhaiskasvatuksen yhteistyöpilottihanke. 
18 % Espoon varhaiskasvatukseen osallistuvista lapsista puhuu äidinkielenään jotain muuta kieltä, kuin suomea tai ruotsia. Kuinka tämä vaikuttaa varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelman kehittämiseen vai vaikuttaako? LAKU-hankkeessa Espoon varhaiskasvatuksen kulttuurikasvatussuunnitelmaa kehitetään tiiviissä yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa. Hanketta esittelevät koordinaattori Kaisa Koskela sekä varhaiskasvatuksen asiantuntija Jaana Särmälä.

3) Työryhmätapaaminen 1 | Kärkihankekoordinaattoritapaaminen | SELLOSALIN LÄMPIÖ
• Kulttuuritalo Valveen Katri Tenetz kertoo Utelias luokka -pilottien kuulumiset eli kerhokärkihankkeen ohjausryhmän kuulumiset. Koordinaattoreilla on mahdollisuus keskustella itseään askarruttavista asioista. Moderoijana toimii Lastenkulttuurikeskus Louhimon tuottaja Karri Kallio.

OMATOIMIKOHDE | Sellon kirjasto, miljoonan kohtaamisen paikka (ei ennakkoilmoittautumista)
• Omatoimivierailut Sellon kirjastossa sinulle sopivaan aikaan.
• Kirjasto toimii monipuolisena toiminta-areenana, olohuoneena ja vapaa-ajan harrastuspaikkana.
• Toimintaa on ukulelepajoista moniaistillisiin festivaaleihin ja kieli- ja perhekahviloihin sekä kehonhuoltoluennoista lautapelin lainaukseen.
• Kirjastossa on oma lasten maailma, MakerSpace -tilat, Venäjänkielinen kirjasto sekä nuorisopalveluiden ja kirjaston yhteinen nuorisotila Pointti.
• Silent Books -kokoelma esillä päivien ajan.


klo 10:45-12.15
(ks. klo 9:00-10:30 tapaamiset ylempää)


1) Lastenkulttuurikeskustenliiton hallituksen kokous

2) Lastenkulttuurikeskusten liiton jäsenkeskusten Case -esittelyt 2 | SELLOSALI
• Kulttuuritalo Valve, Lasten kulttuurikaupunki Oulu - saavutettavan viestinnän kehittäminen lapsiperheitä kuullen

Lasten kulttuurikaupunki Oulu on koonnut kaupungin yhteisviestinnän yhden merkin alle. Yhteisviestinnän kautta tavoitellaan sitä, että jokaisessa perheessä olisi paremmin tietoa lastenkulttuuripalveluista, tuetaan taidekentän toimintaedellytyksiä ja alan tunnettuutta.
• Sagalunds barnkulturcenter / Sagalundin museo, Häxprocesser / Noitajahti
Häxprocesser-projekti on viidennen luokan oppilaille suunnattu interaktiivinen, koulupäivän kestävä oppitunti 1600-luvun noitavainoista ja oikeudenkäynneistä Sagalundin museon käräjätalossa. Kulttuurituottaja Tia Takala avaa projektin prosessia, lopputuloksia ja oppilaiden ajatuksia tuon ajan oikeudenmukaisuudesta verrattuna nykyiseen oikeusjärjestelmään. Työkielenä on suomi.
• Kunnioitetaan toisiamme! Maailmankuvan avartaminen Uulun Liikkuvan lastenkulttuurikeskuksen konserteissa ja työpajoissa
Kulttuuriosuuskunta Uulu on vuodesta 2003 perehdyttänyt lapsia ja aikuisia Suomen ja maailman musiikkikulttuureihin. Koulutuspalvelujen johtaja Henna Leisiö ja Liikkuvan lastenkulttuurikeskuksen koordinaattori Kari Lounela kertovat konsertti- ja työpajatoiminnasta. Tutustumme myös toiminnasta saatuun palautteeseen erityisesti eri kulttuuritaustaisten lasten, nuorten ja perheiden yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

3) Työryhmätapaaminen 2 | Kohti saavutettavaa lastenkulttuuria | SELLOSALIN LÄMPIÖ
Projektikoordinaattori Saija Hopea kertoo kuulumisia valtakunnallisesta SATA2 – Saavutettava taideharrastus 2 -hankkeesta. Tätä seuraa Kulttuuria kaikille -palvelun saavutettavuusasiantuntija Aura Linnapuomin salamatyöpaja saavutettavasta viestinnästä.

OMATOIMIKOHDE | Sellon kirjasto, miljoonan kohtaamisen paikka