Arkeologia Espoon kaupunginmuseolla

Body

Espoossa on paljon arkeologisia kohteita. Nämä kohteet eivät rajoitu ainoastaan muinaisuuteen, vaan myös historialliseen aikaan. Espoon kaupunginmuseon arkeologit auttavat viranomaisia ja kaupunkilaisia arkeologiaan liittyvissä kysymyksissä sekä suorittavat omia kaivauksia.

Arkeologisen tutkimus- ja dokumentointityön lisäksi Espoon kaupunginmuseo seuraa Espoon maankäytön suunnittelua ja vastaa muinaisjäännösten yleis- ja asemakaavoitukseen liittyvistä asiantuntija- ja viranomaistehtävistä.

Espoon kaupunginmuseo vastaa Espoon alueen muinaismuistolain tarkoittamista kohteista. Muun Keski-Uudenmaan maakunnan alueen arkeologiaan liittyvän tutkimus- ja viranomaistoiminnan hoitaa Museovirasto.


Metallinetsintä

Metallinilmaisinta voi Suomessa käyttää maastossa yleensä ilman erillistä lupaa, mutta jos metallinetsintä haluaa harrastaa esim. pelloilla on syytä kysyä maanomistajalta etukäteen. Tunnetuille muinaisjäännöksille, kuten asuinpaikoille,  kalmistoille tai kylätonteille, ei kuitenkaan saa mennä. Yli sata vuotta vanhat esineet tulisi toimitta kaupunginmuseolle tai suoraan museovirastolle. Muinaisesineen löytäjä voi tarjota löytämänsä esineen joko lunastettavaksi tai lahjoitta sen museon kokoelmiin.


Oletko tehnyt arkeologisen löydön?

Kaupunginmuseo ottaa mielellään vastaan muinaislöytöjä ja tietoja löytöpaikoista. Mikäli epäilet, että löytämäsi esine on vähintään 100 vuotta vanha, ota yhteyttä museon arkeologeihin. Jos olet löytänyt esimerkiksi kiviesineen, tarkastele ensin, löytyykö siitä työstönjälkiä tai symmetriaa. Kaikissa kivikauden esineissä on jälkiä valmistusprosessista, joko hiontaa, iskennän jälkiä tai retusointia. Muinaisesineitä ei tulisi pestä tai harjata puhtaiksi, sillä etenkin metalliesineet ovat erittäin hauraita. Muinaisesineen löytäjä ei saa jatkaa kaivamista samalla paikalla ennen kuin arkeologi on tarkastanut paikan. Museon arkeologit vastaavat kysymyksiisi esinelöydöistä ja muinaisjäännöksistä.


Kaupunginmuseolle annetut löydöt luetteloidaan Kansallismuseon kokoelmiin, ja ne tulevat tutkimus- ja näyttelykäyttöön. Löytöjen aktiivinen etsiminen tunnetuilta asuinpaikoilta ei ole sallittua. Kaikki Suomen kiinteät muinaisjäännökset ovat lailla suojattu, ja niihin kajoaminen on kielletty. Tunnetut muinaisjäännökset on rekisteröity Museoviraston muinaisjäännösrekisteriin

 

Kysy lisää

Intendentti Tryggve Gestrin 
050 566 6105
etunimi.sukunimi@espoo.fi

kulttuuriympäristö- ja muinaismuistoasiat, arkeologinen tutkimus